Spojeni s důvěrou

Chyba: Musíte zadat nejméně jednu povinnou položku.

Vyhledání kvalifikovaného certifikátu

Čísla uvozená 0x jsou akceptována jako hexadecimální, ostatní čísla jsou akceptována jako dekadická.
DD.MM.RRRR
Nezáleží na velikosti písmen. Hledání probíhá včetně diakritiky. Lze zobecnit pomocí znaků * a ?, kde * znamená libovolný počet libovolných znaků a ? znamená jeden libovolný znak.