Spojeni s důvěrou

Žádost o zneplatnění kvalifikovaného certifikátu

Čísla uvozená 0x jsou akceptována jako hexadecimální, ostatní čísla jsou akceptována jako dekadická.