Spojení s dôverou

Žiadosť o zrušenie kvalifikovaného certifikátu

Čísla začínajúce 0x sú akceptované ako hexadecimálne, ostatné čísla sú akceptované ako dekadické.